UDRUŽENJE ZA
DIGITALNU TRANSFORMACIJU BIH

Udruženje za digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini je osnovano krajem 2018. godine na inicijativu fizičkih lica koja su bila zainteresovana za aktivnije djelovanje i okupljanje lica informatičke struke, uz podršku Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, akademske zajednice i drugih priznatih stručnjaka iz prakse iz Bosne i Hercegovine. Inicijalna ideja je bila da Udruženje svojim djelovanjem kroz razne vidove edukacije i umrežavanja, pomaže i olakšsa rad kako IT profesionalaca, tako i poslovne strane koja je neminovno uključena u rad i djelovanje informacionih sistema.

Udruženje je upisano u Registar udruženja kod Ministarstva pravde BiH, pod registarskim brojem RU: 2250, knjiga I registra, sa danom 23.01.2019. godine pod nazivom Udruženje za digitalnu transformaciju u BiH (eng. Association for Digital Transformation in Bosnia and Herzegovina). Sjedište Udruženja je u Sarajevu, Skenderija 70/III.

Udruženje će nastojati, prije svega, kroz edukaciju spojiti ponudu i potražnju, te dati svim kompanijama i proizvodima jednaku šansu pristupa tržištu, te će pokušati pomoći IT industriji da nađe načine kako se određena rješenja mogu primjenjivati u praksi. Dakle, prije svega, Udruženje će uložiti napore da kroz različite oblike edukacije podigne svijest o potrebi digitalne transformacije društva na nivou cijele BiH.

Udruženje je prepoznalo da znanje može biti jedna od prepreka ne samo ka razvoju nego i ka prihvatanju novih tehnologija, te je i osnovano kao odgovor na taj izazov. Naša misija je okupiti naše emitentne stručnjake i napraviti platformu kroz koju možemo dijeliti znanje i omogućiti napredovanje naših organizacija i naše zemlje na putu digitalizacije. Napredak možemo napraviti jedino zajednički podizanjem svijesti i znanja svih stakeholdera.

Udruženje namjerava implementirati različite IKT projekte s ciljem unaprjeđenja lokalne regulative i razvoja lokalne zajednice, a kako bi podstakli razvoj i implementaciju inovativnih digitalnih rješenja koja su već našla svoje mjesto u svijetu, ali ne i u Bosni i Hercegovini. Udruženje će nastojati uspostaviti redovne cikluse istraživanja na nivou BiH, a kako bi se rezultati istraživanja mogli dalje koristiti u svrhe razvoja IKT tržišta u cjelini.

S ciljem povezivanja i zajedničkog djelovanja na polju upravljanja, sigurnosti, inovacija i revizije informacionih sistema, Udruženje namjerava zaključiti Sporazume o saradnji i zajedničkom djelovanju sa institucijama od uticaja koje mogu doprinijeti razvoju struke, a što je primarni cilj djelovanja ovog Udruženja.

udruzenje-za-digitalnu-transformaciju-bih-misija-ilustracija

Naša misija je pripremiti organizacije i olakšati njihov put za digitalnu transformaciju. Transformacija nije nešto što radite.  To je stav i pristup! Moramo pripremiti organizacije i lidere kojima je ugodno da rade sa nesigurnošću i koji mogu brzo razviti svoje operativne modele kako bi se prilagodili promjenjivim tržištima i pravcima. To je transformacijska kultura. To je transformacijsko vođstvo. 

CILJEVI

udruzenje-za-digitalnu-transformaciju-bih-ciljevi-icon

akademski i strukovni razvoj iz oblasti upravljanja, sigurnosti, inovacija i revizije informacionih sistema (u daljem tekstu: IT profesije) u Bosni i Hercegovini

udruzenje-za-digitalnu-transformaciju-bih-ciljevi-icon

organiziranje svih vidova akademskih i strukovnih edukacija, specijalističkih obuka i stručnih provjera za sticanje različitih zvanja vezanih uz IT profesiju

udruzenje-za-digitalnu-transformaciju-bih-ciljevi-icon

izdavanje akademskih i stručnih publikacija u skladu sa potrebama tržišta

udruzenje-za-digitalnu-transformaciju-bih-ciljevi-icon

saradnja sa nadležnim organima, tijelima i organizacijama u Bosni i Hercegovini u cilju unaprjeđenja, razvoja i zaštite IT profesije

Prijavite se na naš newsletter!