ČLANSTVO U UDRUŽENJU

postani član udruženja!

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

Osnivači stiču svojstvo člana Udruženja danom registracije Udruženja.

Punopravni član Udruženja može postati svako fizičko lice državljanin Bosne i Hercegovine kao i strani državljanin koji ima odobren boravak u Bosni i Hercegovini.

Punopravni član Udruženja mogu postati i pravna lica koja su registrovana u Bosni i Hercegovini.

Punopravni članovi koriste prava i beneficije udruženja (naprimjer, popusti za različite oblike edukacije, popusti za publikacije i slično), te čine kvorum za održavanje Skupštine i donošenje odluka. 

 • Punopravni članovi Udruženja (fizička lica) – godišnja članarina 100 KM.
 • Punopravni članovi Udruženja (pravna lica) – godišnja članarina minimalno 200 KM. Pravna lica mogu učlaniti do pet (5) svojih zaposlenika. Pravna lica trebaju imenovati ovlaštene predstavnike od kojih četiri (4) člana imaju status pridruženih članova, a jedan (1) član ima status punopravnog člana. 

Pridruženi član Udruženja može postati svako fizičko lice državljanin Bosne i Hercegovine kao i strani državljanin koji ima odobren boravak u Bosni i Hercegovini. Pridruženi članovi koriste prava i beneficije udruženja (naprimjer, popusti za različite oblike edukacije, popusti za publikacije i slično). Pridruženi članovi Udruženja mogu prisustvovati, ali nemaju pravo glasa na Skupštini Udruženja.

 • Pridruženi članovi Udruženja (fizička lica) – godišnja članarina 50 KM.

Prava i obaveze punopravnih članova su:

 • da biraju i budu birani u tijela Udruženja,
 • da aktivno učestvuju u ostvarivanju ciljeva Udruženja,
 • da budu redovno i blagovremeno obaviješteni o aktivnostima Udruženja,
 • da sarađuju sa ostalim članovima Udruženja,
 • da aktivno sudjeluju u radu Udruženja i doprinose ostvarivanju njegovih ciljeva,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruženja i njenih tijela,
 • da se pridržavaju odredaba ovog statuta i drugih općih akata Udruženja,
 • da lobiraju materijalno jačanje Udruženja,
 • da redovno plaćaju članarinu,
 • da čuvaju i podržavaju ugled Udruženja, i
 • da budu obaviješteni o radu Udruženja i njegovih tijela, te o materijalno-finansijskom poslovanju.

Prava i obaveze pridruženih članova su:

 • da aktivno učestvuju u ostvarivanju ciljeva Udruženja,
 • da budu redovno i blagovremeno obaviješteni o aktivnostima Udruženja,
 • da sarađuju sa ostalim članovima Udruženja,
 • da aktivno sudjeluju u radu Udruženja i doprinose ostvarivanju njegovih ciljeva,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruženja i njenih tijela,
 • da se pridržavaju odredaba ovog statuta i drugih općih akata Udruženja,
 • da lobiraju materijalno jačanje Udruženja,
 • da redovno plaćaju članarinu,
 • da čuvaju i podržavaju ugled Udruženja, i
 • da budu obaviješteni o radu Udruženja i njegovih tijela, te o materijalno-finansijskom poslovanju.

Ciljevi i djelatnost Udruženja su:

 • akademski i strukovni razvoj iz oblasti upravljanja, sigurnosti, inovacija i revizije informacionih sistema (u daljem tekstu: IT profesije) u Bosni i Hercegovini;
 • rad na razvoju, unaprjeđivanju, uspostavljanju i održavanju praksi vezanih uz IT profesiju;
 • organiziranje svih vidova akademskih i stukovnih edukacija, specijalističkih obuka i stručnih provjera za sticanje različitih zvanja vezanih za IT profesiju;
 • promovisanje naučnih oblasti IT profesije;
 • povezivanje i saradnja akademskih stručnjaka i stručnjaka iz prakse koji rade na područjima IT profesije, kao i drugim povezanim područjima;
 • organiziranje savjetovanja i drugih naučnih i stručnih skupova na teme iz oblasti IT profesije, te i drugih srodnih područja;
 • izdavanje akademskih i stručnih publikacija u skladu sa Zakonom;
 • saradnja sa nadležnim organima, tijelima i organizacijama u Bosni i Hercegovini u cilju unaprjeđenja, razvoja i zaštite IT profesije;
 • promovisanje značaja i ugleda IT profesije;
 • ostvarivanje saradnje sa drugim srodnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu.

Članovi predavači mogu biti pojedinci koji se profesionalno bave podučavanjem, istraživanjem i istraživačkim aktivnostima relevantnim za IT profesiju.

Počasni članovi mogu biti pojedinci koji svojim radom i djelovanjem nisu direktno vezani za profesiju, ali su na osnovu svojih zasluga za razvoj i unapređivanje IT profesije i drugih povezanih područja prepoznati od strane Udruženja kao takvi.