ČLANSTVO U UDRUŽENJU

postani član udruženja!

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

Osnivači stiču svojstvo člana Udruženja danom registracije Udruženja.

 • Punopravni članovi Udruženja mogu biti fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove u skladu sa članom 10. Statuta. Punopravni članovi koriste prava i beneficije udruženja (naprimjer, popusti za različite oblike edukacije, popusti za publikacije i slično), te čine kvorum za održavanje Skupštine i donošenje odluka. Pravna lica trebaju imenovati ovlaštene predstavnike koji mogu glasati na Skupštini Udruženja.

  • Punopravni članovi Udruženja (fizička lica) – godišnja članarina 100 KM.
  • Punopravni članovi Udruženja (pravna lica) – godišnja članarina minimalno 200 KM; Pravna lica mogu učlaniti do 5 članova fizičkih lica – zaposlenika uz naknadu od 200 KM.

  Pravna lica mogu učlaniti do pet (5) svojih zaposlenika. Pravna lica trebaju imenovati ovlaštene predstavnike od kojih 4 (četiri) člana imaju status pridruženih članova, a 1 (jedan) član ima status punopravnog člana. 

  • Pridruženi članovi Udruženja (fizička lica) – godišnja članarina 50 KM.
 • Pridruženi članovi Udruženja mogu biti fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove u skladu sa članom 10. ovog Statuta. Pridruženi članovi koriste prava i beneficije udruženja (naprimjer, popusti za različite oblike edukacije, popusti za publikacije i slično). Pridruženi članovi Udruženja mogu prisustvovati, ali nemaju pravo glasa na Skupštini Udruženja.
 • Članovi predavači mogu biti pojedinci koji se profesionalno bave podučavanjem, istraživanjem i istraživačkim aktivnostima relevantnim za IT profesiju. Članovi predavači su oslobođeni plaćanja članarine.

Prava i obaveze punopravnih članova su:

 • da biraju i budu birani u tijela Udruženja,
 • da aktivno učestvuju u ostvarivanju ciljeva Udruženja,
 • da budu redovno i blagovremeno obaviješteni o aktivnostima Udruženja,
 • da sarađuju sa ostalim članovima Udruženja,
 • da aktivno sudjeluju u radu Udruženja i doprinose ostvarivanju njegovih ciljeva,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruženja i njenih tijela,
 • da se pridržavaju odredaba statuta i drugih općih akata Udruženja,
 • da lobiraju materijalno jačanje Udruženja,
 • da redovno plaćaju članarinu,
 • da čuvaju i podržavaju ugled Udruženja, i
 • da budu obaviješteni o radu Udruženja i njegovih tijela, te o materijalno-finansijskom poslovanju.

Osnivači Udruženja (fizička i pravna lica) su oslobođeni od plaćanja godišnje članarine.

radne grupe

dokumenti

Rješenje o registraciji

id broj