Collaborathon 2023

Udruženje za digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini je u periodu od 01.12-02.12.2023. godine, u svojstvu partnera odnosno ko-organizatora, zajedno sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH okončao organizaciju trećeg po redu događaj Dani digitalnih konsultacija “Collaborathon”. Collaborathon je jedinstven događaj na tržištu BiH, jer okuplja predstavnike malih i srednjih preduzeća kojima je zajednički cilj poboljšati rad preduzeća kroz digitalnu transformaciju.

Cjelokupan događaj Dani digitalnih transformacija – Collaborathon 2023 je organizovan na sljedeći način:

  1. Pripremni webinar je održan 25.09.2023. u 14:00 u MS Teams. Učesnicima iz malih i srednjih preduzeća (MSP) pružena je prilika da steknu uvid u predstojeću saradnju. Događaj, iako je strukturiran kao webinar, poslužio je kao neformalna sesija osmišljena da pruži uvod u Collaborathon. Ovogodišnja pripremna sesija imala je za cilj da pojednostavi proces individualnog prikupljanja informacija za mala i srednja preduzeća u vezi sa Collaborathonom. Cilj je bio efikasno prenijeti bitne detalje i time smanjiti vrijeme utrošeno na pojedinačne brifinge.
  2. Glavni DCD događaj – I dio održap se od 13. do 15. oktobra 2023. godine u Hotelu Monti na Igmanu. Tokom ove faze, mala i srednja preduzeća su predstavila svoje poslovanje, razjašnjavajući svoje izazove i potencijalne prepreke zbog kojih su tražili pomoć u domenu digitalne transformacije. U tom okviru, digitalni konsultanti su se angažovali sa svakom kompanijom pojedinačno, inicirajući aktivnosti digitalnog savjetovanja. Održane su različite stručne prezentacije koje su pomogle kompanijama da formulišu strateške planove, artikulišu zahtjeve i specifikacije i slično. Po završetku ove faze, digitalni konsultanti i mala i srednja preduzeća nastavili su sa zajedničkim naporima, pedantno pripremajući prezentacije za naredni segment, gdje bi svoje nalaze i prijedloge predstavili lokalnim IT kompanijama.
  3. Glavni DCD događaj – II dio održao se 1. i 2. decembra 2023. godine u Hotelu Holiday, Sarajevo. Tokom ove faze, digitalni konsultanti su pažljivo obavili završne pripreme za mala i srednja preduzeća prije njihovih prezentacija lokalnim IT kompanijama. Završnog dana događaja, lokalne IT firme su se okupile dok su mala i srednja preduzeća predstavila svoje zahtjeve i specifikacije, tražeći pomoć u razvoju digitalnih rešenja. Uspostavjena je saradnja između malih i srednjih preduzeća i IT preduzeća, uz razmjenu kontakt informacija kako bi se olakšala tekuća saradnja i rješavanje digitalnih izazova. Ovaj događaj je poslužio kao platforma za produktivan angažman, jačajući veze između malih i srednjih preduzeća i lokalnog IT sektora.

Događaj ”Collaborathon” osmišljen je da pruži iskustva edukacije i mentorstva u kontekstu upotrebe IT rješenja za unaprjeđenje poslovanja firmi. Zajedno sa digitalnim ekspertima, firme su identificirale moguća rješenja i način implementacije, na bazi čega je pripremljen koncept digitalizacije njihovog poslovanja. 

Kroz ovaj događaj, mala i srednja preduzeća imaju priliku da identifikuju i prepoznaju koji su to njihovi prvi digitalni koraci u procesu digitalne transformacije. Digitalna transformacija ima ključnu važnost za mala i srednja preduzeća u zemljama u razvoju kao što je Bosna i Hercegovina iz više razloga: povećanje konkurentnosti, efikasnost poslovanja, povećanje vidljivosti, bolje upravljanje podacima, stvaranje radnih mjesta, pristup finansijama i tržištima, poboljšanje kvaliteta usluge, otpornost na krize i slično. Digitalni savjetnici su kroz razgovore insipirisali mala i srednja preduzeća da poduzmu svoje prve korake i krenu na svoj digitalni put, te su im pokazali da mala i srednja preduzeća mogu postati velika uz pomoć pravih digitalnih trikova.

Događaj je organizovan u okviru projekta Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME, kojeg sufinansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Projekat ima za cilj stvaranje povoljnog ekosistema u procesu digitalne transformacije malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini.