udruzenje-za-digitalnu-transformaciju-bih-istrazivanje-ilustracija

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

DIGITALNOG OKRUŽENJA

Digitalna transformacija i inovacije poslovnog modela iz temelja su promijenile očekivanja i ponašanje potrošača, vršeći neizmjeran pritisak na tradicionalne kompanije remeteći brojna tržišta. Kroz naša istraživanja koja planiramo provoditi, nastojat ćemo identifikovati i definisati strategije rasta za digitalne kompanije, kao i sredstva i mogućnosti koje su potrebne za uspješnu digitalnu transformaciju. Digitalna transformacija zahtijeva specifične organizacijske strukture i snosi posljedice na metrike korištene za kalibraciju performansi. Udruženje planira uspostaviti redovne cikluse istraživanja na nivou Bosne i Hercegovine, a kako bi se rezultati istraživanja mogli dalje koristiti u svrhe razvoja IKT tržišta u cjelini. Udruženje će povremeno izdavati publikacije poput Zbornika radova, periodičnih časopisa, te brošura u svrhu podizanja svijesti vezano uz digitalnu transformaciju. Kroz izdavanje akademskih i stručnih publikacija nastojat će se kontinuirano podsticati razvoj, implementacija i testiranja digitalnih rješenja. 

CERTIFIKACIJA

I EDUKACIJA

Udruženje namjerava kreirati programe certifikacije u skladu sa trenutnim zahtjevima tržišta i aktuelnim temama koje će biti od interesa za naše članove i druga zainteresovana lica, poput certifikata za GDPR Professional, Cyber security Professional i slično. Udruženje će organizovati različite oblike edukacije poput specijalističkih seminara (webinara), radionica, konferencija, okruglih stolova, foruma i slično. U skladu sa potrebama razvoja struke i aktuelnostima u Bosni i Hercegovini, Udruženje će organizovati i druge vidove i oblike edukacije, koji će biti namjenski i tematski pripremljeni.

udruzenje-za-digitalnu-transformaciju-bih-publikacije-ilustracija
udruzenje-za-digitalnu-transformaciju-bih-saradnja-ilustracija

SAVJETOVANJA I

KONSULTACIJE

Kroz naša redovna savjetovanja i edukacije koje namjeravamo provoditi, želimo pomoći kompanijama da procijene gdje se trenutno nalaze i gdje žele biti za određeni vremenski period, kada je u pitanju digitalna transformacija. Potrebno je analizirati ljude, tehnologiju i podatke, zatim ukazivati na trendove i poremećaje, te pomagati kompanijama da svoju strategiju digitalne transformacije veže za poslovne ishode i ciljeve. Digitalna transformacija se odnosi za razvoj i unaprjeđenje, a ne na zamjenu ljudskih sposobnosti. Udruženje namjerava pomagati kompanijama da razviju svoje planove neophodnih digitalnih sposobnosti i vještina zaposlenika, da prihvate agilni način poslovanja, da pripreme digitalne platforme sa podacima, a što će im na kraju omogućiti da kreiraju nove poslovne vrijednosti u kratkom vremenskom roku. Pomoći ćemo kompanijama kako da spoje svoju poslovnu i tehnološku stranu i kako da vode digitalnu transformaciju poslovanja od vrha.

SARADNJA SA

INSTITUCIJAMA

S ciljem povezivanja i zajedničkog djelovanja na polju upravljanja, sigurnosti, inovacija i revizije informacionih sistema (IT profesije u cjelini), Udruženje namjerava zaključivati Sporazume o saradnji i zajedničkom djelovanju sa institucijama od uticaja koje mogu doprinijeti razvoju struke, a što je primarni cilj djelovanja ovog Udruženja. Obzirom da je Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu jedan od suosnivača Udruženja, Udruženje je već zaključilo Sporazum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom. Udruženje namjerava okupiti tim stručnjaka koji dolaze iz IT, ekonomskog i pravnog sektora kako bi mogli zajedničkim snagama djelovati na području IT reforme, odnosno unaprjeđenja lokalne regulative i razvoja lokalne zajednice. Članovima Udruženja će biti omogućeno djelovanje kroz različite komisije i radne grupe kako bismo zajedno podizali sveukupnu svijest o mogućnostima, ali i rizicima koje pruža digitalna transformacija, te kako bismo zajedničkim snagama uključili i institucije vlasti i s njima uspostavljali neophodnu i jaku saradnju. 

udruzenje-za-digitalnu-transformaciju-bih-savjetovanje-ilustracija

Prijavite se na naš newsletter!