Studija: Digitalna pismenost stanovništva BiH

Udruženje za digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini 2023. godine marljivo je radilo na realizaciji projekta koji je rezultirao publikacijom pod nazivom “Digitalna pismenost stanovništva BiH”. 

Primarni cilj ove studije je predstaviti stanje u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju osnovne digitalne kompetencije stanovnika i identificiranje potencijalnih područja za napredak. Pažljivom procjenom i ispitivanjem indikatora digitalne pismenosti, studija nastoji kreirati preporuke za kreatore  politika, obrazovne institucije i ostale relevantne zainteresirane strane. Na bazi preporuka, mogu se planirati prilagođene strategije, inicijative i politike koje mogu efektivno smanjiti jaz u digitalnim vještinama. Ovaj strateški pristup je zamišljen ne samo da ojača individualnu digitalnu spremnost, već i da podstakne digitalno inkluzivno društvo, postavljajući temelje za višestruki rast.

Ova studija ispituje nivo digitalne pismenosti građana BiH korištenjem najnovijih dostupnih podataka prikupljenih 2021. godine u skladu s okvirom Digital Skills Indicator 2.0 (DSI). DSI je pokazatelj koji se koristi za praćenje napretka država članica Evropske unije (EU) u razvoju digitalnih vještina. DSI 2.0 je drugo izdanje ovog pokazatelja koje je objavljeno 2022. godine. DSI 2.0 metodologija temelji se na okviru Digitalne kompetencije Europske komisije (DigComp) i njegovom drugom izdanju (DigComp 2.0). DSI 2.0 se koristi za praćenje cilja EU da do 2030. godine najmanje 80% stanovništva EU-a (definirano kao pojedinci od 16 do 74 godine) posjeduje osnovne digitalne vještine.

Studija pruža analizu podataka dobijenih putem DSI-a za 2021. godinu. Cilj je analizirati i ocijeniti trenutno stanje digitalne pismenosti stanovništva BiH. DSI ocjenjuje digitalnu pismenost pojedinaca od 16 do 74 godine u pet različitih domena:

  1. informacijska i podatkovna pismenost,
  2. komunikacija i saradnja,
  3. kreiranje digitalnog sadržaja,
  4. digitalna sigurnost i
  5. rješavanje problema.

Ova studija nastoji pružiti sveobuhvatno razumijevanje digitalnih kompetencija građana BiH, kao i relevantne podatke koji će pomoći u identifikaciji zahtjeva za edukacijama i politikama dizajniranim da unaprijede digitalne kompetencije građana. Pored toga, predstavljena je i pozicija BiH u odnosu na druge evropske zemlje.

Konačno, osim analize i predstavljanja ukupne digitalne pismenosti stanovništva BiH, kao i vještina po individualnim indikatorima, te poređenja BiH s ostalim europskih zemljama, ova studija ima za cilj i da skrene pažnju na značaj digitalnih kompetencija u modernom društvu. Kroz zaključna razmatranja će biti predstavljene i preporuke koje trebaju pomoći u formuliranju politika s ciljem poticanja digitalne inkluziju i stimuliranja ekonomskog rasta BiH.

Kako bi ostvarila sve prednosti digitalne ekonomije, BiH treba ulagati u razvoj digitalnih vještina populacije, posebno među studentima, nastavnicima, radnicima i javnim službenicima. S tim u vezi, a obzirom na nepostojanje početne studije, neophodno je utvrditi nivo digitalnih vještina i pratiti napredak istih. Indikator digitalnih vještina 2.0 (DSI 2.0), koji mjeri nivo digitalnih vještina među stanovništvom zemalja EU može predstavljati referentnu vrijednost za BiH da prati svoj napredak i identifikuje nedostatke.

Pozivamo Vas da pročitate dokument Studija: Digitalna pismenost stanovništva BiH,  te da se uključite u ovu, kao i ostale aktivnosti Udruženja za digitalnu transformaciju u BIH (Postani član). 

Ova publikacija je podržana od strane Kabineta Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo prema Javnom pozivu za dodjelu transfera neprofitnim organizacijama za finansiranje/sufinansiranje aktivnosti/programa/ projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu, sa razdjela Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01- 11-36642/23 od 21.08.2023. godine.

Aktivnosti na izradi studije su realizirane od strane eksperata Udruženja za digitalnu transformaciju u BiH: prof. dr. Lejla Turulja, Dr. sc. Amra Alagić i prof. dr. Kemal Kačapor.