„Studija o digitalnoj transformaciji kompanija u Bosni i Hercegovini“ – I faza

Udruženje za digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini tokom 2021. implementira projekat pod nazivom „Studija o digitalnoj transformaciji kompanija u Bosni i Hercegovini“. Projektni tim čine:

  • Prof. dr. Lejla Turulja – rukovoditeljica inicijative/projekta
  • Mr. sci. Amra Alagić – ekspertica i istraživačica
  • Mr. sci. Senad Džananović – ekspert i istraživač
  • Doc. dr. Kemal Kačapor – ekspert i istraživač.

Projekat ima za cilj istražiti i predstaviti stanje digitalizacije poslovnih procesa kompanija u BiH, te će rezultirati Studijom koja će se bazirati na primarnim i sekundarnim podacima. Poseban naglasak projekta jeste digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Udruženje je u periodu april-maj 2021. godine pristupilo realizaciji aktivnosti koje su se odnosile na prvu fazu projekta. Prva faza je uključila pregled dostupnih sekundarnih podataka o svim aspektima digitalne transformacije općenito, kao i o stanju digitalne transformacije u BiH. Kako bi se ponudila generalna prezentacija ekonomije i poslovnog okruženja u BiH, kao i politika i programa koji se odnose na digitalnu transformaciju, koristili su se dostupni podaci Agencije za statistiku BiH i drugih relevantnih domaćih i međunarodnih institucija. Nadalje, istraživanje je obuhvatilo sve postojeće dokumente, zakonsku i podzakonsku regulativu, kao i prethodne studije u vezi sa digitalnom transformacijom u Bosni i Hercegovini. Realizaciju prve faze projekta podržao je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime njemačke vlade kroz angažovanje PEM GmbH, Berlin (Njemačka), kroz projekat „Jačanje inovacija i digitalizacije u malim i srednjim preduzećima“. Pozivamo Vas da pročitate dokument „Studije o digitalnoj transformaciji u Bosni i Hercegovini – I faza“.

Očekuje se da će Udruženje pristupiti pripremi i implementaciji druge i treće faze istraživanja „Studija o digitalnoj transformaciji u Bosni i Hercegovini“ u narednom periodu, a koja se odnosi na primarne podatke odnosno prikupljanje podataka putem kvalitativne i kvantitativne metodologije istraživanja, kao i samo analizu podataka.