Publikacija “Studija o digitalnoj transformaciji kompanija u Bosni i Hercegovini”

Udruženje za digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini tokom 2021. marljivo je radilo na realizaciji projekta koji je rezultirao publikacijom pod nazivom „Studija o digitalnoj transformaciji kompanija u Bosni i Hercegovini“.

Cilj Udruženja je da realizacijom ovog projekta kreira polazni okvir za uspostavu mjernog instrumenta za istraživanje i praćenje stanja digitalizacije i digitalne transformacije poslovnih procesa u bosanskohercegovačkim kompanijama.

Konceptualni i metodološki pristup istraživanja je nastao usklađivanjem i prilagođavanjem The Digital Economy and Society Index (DESI)  i Digital Transformation Scoreboard 2018 EU. Za potrebe analize korišteni su primarni i sekundarni podaci, a u ovoj iteraciji poseban naglasak je stavljen na digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Istraživanje je obuhvatilo sve postojeće dokumente, zakonsku i podzakonsku regulativu, kao i prethodne studije u vezi sa digitalnom transformacijom u Bosni i Hercegovini. Nadalje, kako bi se ponudila generalna prezentacija ekonomije i poslovnog okruženja u BiH, kao i politika i programa koji se odnose na digitalnu transformaciju, korišteni su dostupni sekundarni podaci Agencije za statistiku BiH i drugih relevantnih domaćih i međunarodnih institucija, s posebnim osvrtom na podatke DESI indikatora dostupne u Eurostat bazi. Na taj način je predstavljeno stanje i pozicija BiH kada su u pitanju pokretači digitalne transformacije, kao i rezultati u vidu indeksa integracije digitalne tehnologije i indeksa evolucije IKT start-up okruženja.

Potpunija slika je dobivena prikupljanjem i primarnih podataka usvajanjem dva istraživačka pristupa. Prvo, kvantitativno istraživanje korištenjem metode anketiranja provedeno je među kompanijama u BiH s ciljem analize prihvatanja novih digitalnih tehnologija i njihovog uticaja na poslovanje. Drugo, kvalitativno istraživanje korištenjem metode polustrukturiranog intervjua za prikupljanje podatak provedeno je  s ciljem potpunijeg razumijevanja nivoa digitalne transformacije kompanija u Bosni i Hercegovini, te faktora koji djeluju kao prediktori digitalizacije, ali i onih koji imaju ulogu barijera.

Finalni zaključci su doneseni metodom triangulacije koja obezbjeđuje vjerodostojnost i valjanost rezultata istraživanja, kroz izbjegavanje pristranosti koja proizlazi iz upotrebe jedne metode i uz učešće četiri autora u analizi podataka i formuliranju zaključaka. Dva neovisna recenzenta su na kraju uradila recenziju studije.

U zaključku studije je predstavljen profil zemlje koji, po ugledu na DTS pruža:

  • Zaključak po pitanju bh. okruženja i pokretača digitalne transformacije;
  • Isticanje snaga zemlje i područja za poboljšanje;
  • Kratku procjenu pozicije na kojoj se nalazi BiH u odnosu na druge države Evrope.

Vjerujemo da će ovi podaci biti od koristi mnogim institucijama na različitim nivoima vlasti pri kreiranju politika i mjera, ali i organizacijama civilnog društva te međunarodnim organizacijama čije su aktivnosti djelovanja usmjerene na oblast digitalne transformacije.

Realizaciju ovog projekta podržao je projekat „Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH“, koji implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Njemačke vlade.

Pozivamo Vas da pročitate dokument „Studija o digitalnoj transformaciji kompanija u Bosni i Hercegovini“ (PREUZMI STUDIJU na BHS jezicima) te da se uključite u ovu, kao i ostale aktivnosti Udruženja za digitalnu transformaciju u BIH (POSTANI ČLAN). 

Pored toga, predstavljamo vam i kratke preporuke proistekle iz rezultata studije, a koje mogu koristiti kako kreatori politika, tako i sve ostale zainteresirane strane iz oblasti digitalne transformacije (PREUZMI PREPORUKE). Preporuke će biti kontinuirano ažurirane u skladu sa svim promjenama u bh. političkom i poslovnom okruženju.