Webinar “HSM – obavezan element svake IT infrastrukture”

Odgovarajući na zahtjeve SWIFT CSP programa, ali i izazove prevencije preuzimanja naloga od strane napadača te zaštite od ransomware-a, UDT u saradnji s partnerom CREAplus organizira webinar:

Tema webinara: HSM – obavezan element svake IT infrastrukture

Datum i vrijeme webinara: 20.05.2021. godine u 14:00 sati

Pristup webinaru je besplatan!

Prethodni period nam je značajno ubrzao proces digitalizacije, ali sa sobom donio i niz izazova.

  • Upravljanje identitetima kao i osiguranje autentičnosti i neporecivosti transakcija i dokumenata je postalo od esencijalnog značaja.
  • Vidjeli smo da su ransomware i preuzimanje kredencijala najčešći vektori napada na organizacije. Ni jedno ni drugo nije moguće ukoliko se za autentifikaciju korisnika koristi dvofaktorska ili multifaktorska autentifikacija implementirana na pravi način.
  • SWIFT u svom Customer Security Controls Framework-u za 2021. godinu, eksplicitno traži upotrebu multifaktorske autentifikacije za pristup administratora radnim stanicama.

Pridružite se ovom odličnom webinaru i od vrhunskog stručnjaka Nastja Cepak saznajte na koji način na ove izazove odgovara svjetski proizvođač HSM rješenja kompanija Utimaco

Dr. Nastja Cepak je kriptograf i zaposlena je u kompaniji CREAplus. Nastja je doktorirala kriptografiju sa posebnim osvrtom na simetričnu kriptografiju i blok šifre. Posljednjih godina svoje teorijsko znanje primjenjuje u kompaniji CREAplus, gdje radi s hardverskim kriptografskim rješenjima kao što su Hardverski Sigurnosni Moduli (HSM), enkripcija, implementacija PKI rješenja, te vodi tehničke treninge iz ovih oblasti.

Ukoliko želite da prisustvujete webinaru, molimo da popunite obrazac prijave koji se nalazi dole ispod, a kako bismo Vam putem emaila poslali link putem kojeg ćete moći pratiti webinar. 

Napomena: Nije potrebno popunjavati dio obrasca koji se odnosi na ispostavljanje fakture.

Pristup webinaru je besplatan!

    Podaci za ispostavljanje fakture (ukoliko je komercijalni webinar)