Webinar “Digital identity – prepreka ili faktor uspjeha digitalne transformacije”

Pandemija korona virusa je značajno ubrzala procese digitalne transformacije u organizacijama. Očekivanja korisnika postaju glavni pokretač digitalne transformacije I izgradnje digitalnih rješenja. Planiranje sigurnosti digitalnih rješenja  je sve više u fokusu, jer osigurava sigurnu upotrebu digitalnih rješenja, zaštitu i zadovoljstvo klijenata, čuvanje reputacije, ali u konačnici i zadržavanje postojećih klijenata.

Rizik zloupotrebe korisnIčkih i sistemskih naloga u našem IT okruženju postaje sve veći. Izveštaj kompanije Verizon nam govori da je preko 80% provala u sisteme povezano sa zloupotrebom kredencijala. GDPR pak zahtjeva da se svaki neautorizovani pristup identificira kao problem i prijavi čak i ako se desio od strane privilegovane osobe u koju kompanija ima puno poverenje.

U cilju definisanja odgovora na ove izazove, Udruženje za digitalnu transformaciju u BiH u saradnji sa partnerom Ibis Solutions i pod pokroviteljstvom IBM Security za svoje članove i simpatizere organizira naš posljednji ovogodišnji webinar.

Tema webinara: Digital identity – prepreka ili faktor uspjeha digitalne transformacije
Datum i vrijeme webinara:  21.12.2021. godine u 14:00 sati
Pristup webinaru je besplatan!

Nažalost mnoge organizacije implementaciju mjera cyber sigurnosti još uvek primarno vide kao pitanje rješavanje regulatornih zahtjeva. Međutim, sigurnost sistema više nije pitanje usklađenosti nego stvarnog rizika koji se može iskazati u novčanoj  vrijednosti. Vidjeli smo da direktna godišnja šteta  koje samo organizacije u Federaciji BiH pretrpe iznosi između 2 i 3 miliona KM. Kriminalci oorganizacije posmatraju samo kroz jednu prizmu, a to je koja je organizacija slabije zaštićena.

Pitanja digitalnog identiteta, prevencije zloupotrebe, te privilegovanog i adaptivnog pristupa, čine ključne faktore korisničkog zadovoljstva i zadovoljstva zaposlenih te značajno utiču na digitalnu verodostojnost kompanija, pružaocag usluga. Poboljšanje poslovnih parametara poput gubitka postojećih korisnika (customer churn), kompletne strategije digitalnih kanala ili životne vrijednosti korisnika (Customer Lifetime Value) samo su neki od ključnih poslovnih pokazatelja uspješnosti, koji mogu dodatno opravdati ulaganja u cyber sigurnosna rješenja i biti čak inicijatori ovakvih inicijativa. 

Na webinaru  vas očekkuju fantastični predavači, ali i veoma interesantne teme uključujući:

  • Izazovi kompanije u svakodnevnom poslovanju vezanim za kontrolu korištenja kredencijala za privilegovani pristup osetljivim podacima i sistemima
  • Kako ostati aktuelan na sve bržem i većem horizontu cyber prijetnji
  • Koji poslovni uticaj može imati neadekvatna sigurnosna strategija
  • Top down prikaz identity i access tehnologija u kompanijskom sigurnosnom i aplikativnom ekosistemu, studije slučaja i kratak demo IBM-ovog PAM rešenja.

Ukoliko želite da prisustvujete webinaru, molimo da popunite obrazac prijave koji se nalazi dole ispod, a kako bismo Vam putem emaila poslali link putem kojeg ćete moći pratiti webinar. 

Napomena: Nije potrebno popunjavati dio obrasca koji se odnosi na ispostavljanje fakture.

Pristup webinaru je besplatan!

    Podaci za ispostavljanje fakture (ukoliko je komercijalni webinar)