Predstavljanje rezultata Studije o digitalnoj transformaciji kompanija u Bosni i Hercegovini

Veliko nam je zadovoljstvo pozvati sva zainteresovana lica na panel diskusiju na temu Digitalna transformacija kompanija u Bosni i Hercegovini: Analiza stanja i preporuke koja će biti organizirana na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 28.10.2021. godine od 13:00 sati. Broj učesnika na lokaciji je ograničen na 30 osoba, a za one koji nisu u mogućnosti fizički prisustvovati događaju omogućeno je online praćenje panela.

Na ovom događaju će biti predstavljeni rezultati studije o digitalnoj transformaciji kompanija u BiH. U izradi studije učestovao je multidisciplinarni tim saradnika Udruženja za digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a cijeli poduhvat je podržao i projekat Inovacije i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH, koji implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Njemačke vlade.

Studija je obuhvatila istraživanje koje je usklađeno (u mjeri u kojoj je to bilo moguće) sa dva metodološka okvira:

  • Indeks digitalne ekonomije i društva (The Digital Economy and Society Index – DESI) koji prati ukupne evropske digitalne performanse, pružajući podatke o stanju digitalizacije svake države članice, te im pomaže da identificiraju područja koja zahtijevaju prioritetno ulaganje i djelovanje.
  • Digital Transformation Scoreboard (DTS) Evropske komisije, koji ima za cilj praćenje transformacije industrija i kompanija, a koji koristi kvalitativne i kvantitativne podatke za istraživanje usvajanja digitalnih tehnologija.

U zaključku studije je predstavljen profil zemlje koji, po ugledu na DTS pruža: zaključak po pitanju bh. okruženja i pokretača digitalne transformacije; Isticanje snaga zemlje i područja za poboljšanje; Kratku procjenu mjesta na kojem se nalazi država u odnosu na druge države Evrope. I finalno, slijedeći sve nalaze, provedeno je profiliranje kompanija, te su kreirane kategorije sa ponuđenim opisom i karakteristikama.

Na ovaj način je u Studiji o digitalnoj transformaciji kompanija u Bosni i Hercegovini prezentiran polazni mjerni sistem za oblast digitalne transformacije poslovanja BH kompanija, te rezultati provedene analize se mogu smatrati baseline studijom.

Ukoliko ste zainteresovani da online pratite predstavljanje Studije i panel diskusiju, molimo Vas da popunite prijavni obrazac koji se nalazi dole ispod, a kako bismo Vam mogli dostaviti link za video konferenciju. 

    Podaci prikupljeni od učesnika tokom registracije za ovaj događaj će biti iskorišteni samo za potrebe evidencije učesnika događaja od strane Udruženja za digitalnu transformaciju BiH i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, te neće biti iskorišteni za bilo kakve komercijalne svrhe niti ustupljeni trećim licima.