Poziv na IV redovnu Skupštinu UDT

Na osnovu člana 22. Statuta Udruženja za digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Udruženje) saziva se

IV REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

UDRUŽENJA ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU U BOSNI I HERCEGOVINI

Četvrta redovna Skupština Udruženja za digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini će se održati u četvrtak, 08. decembra 2022. godine, sa početkom u 09:00 sati u sali u E-Net Centra, III sprat, u zgradi Ekonomskog fakulteta UNSA, Trg oslobođenja-Alija Izetbegović 1, Sarajevo, sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Izbor i imenovanje Verifikacione komisije i zapisničara
  2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa treće redovne Skupštine Udruženja
  3. Usvajanje Izvještaja o radu Udruženja za 2021. godinu
  4. Usvajanje finansijskih izvještaja Udruženja za 2021. godinu
  5. Usvajanje prijedloga Poslovnog plana sa budžetom za 2022. godinu
  6. Usvajanje prijedloga Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Udruženja
  7. Usvajanje prijedloga Odluke o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Udruženja
  8. Usvajanje prijedloga Odluke o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje Udruženja u pravnom prometu
  9. Usvajanje prijedloga Odluke o imenovanju predsjednika Skupštine Udruženja
  10. Usvajanje prijedloga Odluke o imenovanju sekretara Udruženja

Predsjednik Skupštine Udruženja                                                                               

Prof. dr Lejla Turulja