Poziv na III redovnu Skupštinu Udruženja

Na osnovu člana 22. Statuta Udruženja za digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Udruženje) saziva se

III redovna Skupština Udruženja za digitalnu transformaciju u BiH

Treća redovna Skupština Udruženja za digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini će se održati u utorak, 01.06.2020. godine s početkom u 14:30 sati online putem Zoom aplikacije, sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Izbor i imenovanje Verifikacione komisije i zapisničara
  2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa druge Skupštine Udruženja
  3. Usvajanje Izvještaja o radu Udruženja za 2020. godinu
  4. Usvajanje finansijskih izvještaja Udruženja za 2020. godinu
  5. Usvajanje Poslovnog plana sa budžetom za 2021. godinu
  6. Razno