Poziv na II redovnu Skupštinu UDT

Na osnovu člana 22. Statuta Udruženja za digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Udruženje) saziva se Druga redovna godišnja skupština udruženja za digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini.

Druga Skupština Udruženja za digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini će biti održana u ponedjeljak, 07.12.2020. godine s početkom u 14:30 sati putem Zoom aplikacije, sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Izbor i imenovanje Verifikacione komisije i zapisničara
  2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa osnivačke Skupštine Udruženja
  3. Usvajanje Izvještaja o radu Udruženja za 2019. godinu
  4. Usvajanje finansijskih izvještaja Udruženja za 2019. godinu
  5. Usvajanje rebalansa Poslovnog plana sa budžetom za 2020. godinu
  6. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Udruženja.